Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden website en online bestellen Stadsbakkerij Broodt.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website en online bestelservice van www.broodt.nl van Stadsbakkerij Broodt

 

Door onze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten

 

Online bestellen en betalen

  • Omdat ons deeg lang de tijd krijgt om te rijpen moet de bestelling minstens 48 uur voor dat je het wilt ophalen binnen zijn. 
  • Wij zorgen er voor dat het broodt dat je ophaalt vers is. Jij zorgt er voor dat je het broodt op de afgesproken tijd ophaalt. 
  • Ophalen van besteld broodt kan alleen tijdens onze reguliere openingstijden (zie openingstijden). Ben je te laat dan blijft je broodt liggen tot de volgende dag. Restitutie van je betaling voor het broodt is niet mogelijk ook niet als je je broodt om wat voor reden dan ook niet hebt opgehaald. Indien een bestelling na 2 dagen nog niet is afgehaald stellen wij het broodt ter beschikking aan de voedselbank.
  • Bestellingen kunnen niet geretourneerd of afgezegd worden.

 

Gebruik van de site van Stadsbakkerij Broodt

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Stadsbakkerij Broodt zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Stadsbakkerij Broodt garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Stadsbakkerij Broodt wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Stadsbakkerij Broodt links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Stadsbakkerij Broodt aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Stadsbakkerij Broodt niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Informatie gebruiken

Voorbeeld creatie behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stadsbakkerij Broodt of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

 

Wijzigingen

Stadsbakkerij Broodt behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.